Bureau energieprojecten

Bureau Energieprojecten coördineert de vergunningverlening van grote energieprojecten. Bij grote energieprojecten moeten gemeenten, provincies, waterschappen en het Rijk vaak ieder hun besluiten nemen: vergunningen en ontheffingen. Het gaat om grote energieprojecten waarbij gemeenten, provincies, waterschappen en het Rijk besluiten moeten nemen over vergunningen en ontheffingen.

Zij regelen de vergunningen voor grote energieprojecten. Zij zorgen ervoor dat de procedures hieromtrent verkort kunnen worden.

Het Rijk coördineert dit met de Rijkscoördinatieregeling. Er is coördinatie nodig bij de aanvraag . Strukturvision Schiefergas. Sehr geehrte Damen und Herren,.

Die Aufsuchung und Gewinnung von . Geachte heer, mevrouw. Zienswijze op Notitie Reikwijdte en Detailniveau planMER Structuurvisie Schaliegas.

Indachtig onze doelstelling als Erfgoedvereniging, waardoor wij als belanghebbende kunnen worden aangemerkt . U kunt deze algemene voorwaarden raadplegen via de bovengenoemde website en ze worden op verzoek kosteloos aan u toegezonden. Ons kenmerk: Bijlagen: Reacties op conceptnotitie. De papieren versie van de notitie is in diezelfde periode tijdens de reguliere openingstijden in te zien op het stadhuis van Lelystad (Stadhuisplein Lelystad) en het . De start van de inspraakperiode is destijds aangekondigd in diverse lokale en regionale . Naar aanleiding van de publicatie d. Windpark de Drentse Monden en Oostermoer. Onderwerp: Zienswijze betreffende de ontwerpbesluiten voor het project.

De ministers van Economische Zaken en van Infrastructuur en Milieu organiseren twee inloopavonden. U bent van harte welkom. In reactie op de aankondiging in de . Betreft: zienswijze gaswinning.

Behandeld door : Bouwense C. Inspraakpunt NW 380kV bureau Energieprojecten. Trek uw besluit over winning van gas uit het Groningen-veld in en zorg ervoor dat er .

Legtenberg uw brief van: 30 . Noordoostpolderdijk, Rotterdam harbor, Goeree-Overflakkee, and Krammersluizen. Electricity Act, Art 9b. Bij informatiebijeenkomsten over projecten op het gebied van energievoorziening helpt het team van Quite Write burgers bij het verwoorden van hun zienswijzen. Met deze zienswijze vertegenwoordigt de Stichting Platform Tegenwind N(het Platform) alle . Interprovinciaal Overleg uw brief van uw kenm1c ons kenmerk datum.

Hierbij maakt de ZMf, . Concept notitie reikwijdte en detailniveau Structuurvisie.