Groenestroomcertificaten

Als eigenaar van zonnepanelen krijgt u in bepaalde gevallen een groenestroomcertificaat voor een bepaalde hoeveelheid opgewekte elektriciteit. Aan de hand van de keuringsdatum van je installatie ontvang je een minimumsteun voor elk certificaat dat wordt uitgereikt gedurende een aantal jaren vanaf de eerste indienstname van je installatie. Infrax betaalt je groenestroomcertificaten alleen uit als je installatie aan de aansluitingsvoorwaarden voldoet. Je eerste meterstand . Ben je eigenaar van zonnepanelen en wil je de meterstanden van je groenestroommeter ingeven, groenestroomcertificaten aanvragen of je gegevens raadplegen?

Dan kun je hier terecht op ons webportaal.

Persoonlijke informatie is uiteraard volledig beveiligd en enkel zichtbaar voor jou. Heb je vragen daarover? Omdat bepaalde technologieën om hernieuwbare energiebronnen in te zetten voor elektriciteitsproductie voorlopig nog duurder zijn dan klassieke energiebronnen ondersteunt de Vlaamse regering de productie van elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen via het systeem van de groenestroomcertificaten (GSC). Op vandaag wordt een gegarandeerd bedrag per geproduceerd 1. Wh betaald gedurende een periode van jaar, ongeacht de wijzigingen die in de toekomst aan de regelgeving worden aangebracht. Dit is één van de beschikbare subsidies gelanceerd door de Vlaamse overheid om zonnepanelen voor iedereen . Groenestroomcertificaten.

Producenten van elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen hebben de mogelijkheid om groenestroomcertificaten te verkrijgen voor de elektriciteit die ze in het Vlaams gewest produceren uit hernieuwbare energiebronnen. Een groenestroomcertificaat toont aan dat een bepaalde installatie .

Elke producent van groene stroom, particulier of professional, heeft recht op groenestroomcertificaten (GSC) voor elk door zijn installie vermeden deel CO2. Het aantal groenestroomcertificaten dat je ontvangt, hangt af van de gebruikte technologie, het vermogen van de installatie en de daadwerkelijk . Particulieren die hun eigen energie opwekken via zonnepanelen werden hiervoor beloond aan de hand van de groenestroomcertificaten. Ontdek hier de geschiedenis van de groenestroomcertificaten. Eigenaars van installaties die elektriciteit produceren in Vlaanderen op basis van hernieuwbare energiebronnen kunnen gratis groenestroomcertificaten (GSC) verkrijgen.

Elia voert als transmissienetbeheerder of als beheerder van het lokale transmissienet deze openbare dienstverplichtingen uit en heeft dus de verplichting om de groenestroomcertificaten en warmtekrachtcertificaten te kopen van producenten van hernieuwbare energie die daar om vragen. Het betreft certificaten uitgereikt . Bent u groenestroomproducent en wilt u uw groenestroomcertificaten aan Elia verkopen? Hier vindt u alles over de voorwaarden en te volgen procedure. Neen, alleen voor kleine PV-installaties tot en met kW, de particuliere PV- installaties. Voor grotere PV-installaties blijven de groenestroomcertificaten behouden, omdat de kostenstructuur daar anders ligt: geen terugdraaiende teller en een lagere stroomprijs.

Sinds de invoering zijn er verschillende wijzigingen gemaakt aan het decreet. De wijziging van het Energiedecreet gingen van kracht op . Nadat u een certificaat ontvangt . De netbeheerder koopt deze groenestroomcertificaten op aan een gegarandeerde minimumprijs als de . Met groenestroomcertificaten ontvangt u een vergoeding voor het opwekken van groene stroom.